İTÜ İGEM
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

İLETİŞİMgoogle maps on website

Sosyal Medya:


E-posta:
igem@itu.edu.tr

Adres:
Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji- Biyoteknoloji ve Genetik Araştırmalar Merkezi (MOBGAM), Reşitpaşa, İstanbul Teknik Üniversitesi, 34469 Sarıyer/İstanbul